Τακτική Γενική & Εκλογική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η Τακτική Γενική & Εκλογική Συνέλευση του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα για τα έτη 2018 & 2019 ως επίσης και ο οικονομικός απολογισμός για το 2018 του Συνδέσμου. Στη συνέχεια έγινε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: ‘Ελενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη

Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Πηλακούτα

Γραμματέας: Κλαίρη Χατζηγεωργίου

Αναπλ. Γραμματέας: Δέσπω Χατζηαναστασίου

Ταμίας: Γιάννος Πιρίσσιης

Μέλη: Δέσπω Λευκαρίτη

Νόρα Δίκαιου

Ελίζα Τσιάλη

Μαρίνα Νικολαϊδου

ΕΚΛΟΓΕΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 3

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 4