Παράδοση Zaky Hands στη ΜΕΝΝ Λεμεσού

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα αγκαλιάζει με αγάπη τα Μωρά Θαύματα της ΜΕΝΝ του Γεν.Νοσοκομείου Λεμεσού. Η Προεδρος κ. Έλενα Μεγαλέμου και ο ταμίας κ. Γιάννος Πυρίσσιης του Συνδέσμου, επισκέπτονται τη Μονάδα στη Λεμεσό και δωρίζουν 18 Zaky Hands (ειδικές αγκαλιές για τα πρόωρα νεογνά) αξίας 2100 ευρώ.

#Support #MoraThavmata #Miraclebabies NICU NAM3- ΜΕΝΝ ΝΑΜ3

-

-