Ο Σύνδεσμος δίπλα στο προσωπικό της ΜΕΝΝ

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα είναι δίπλα στους ήρωες της πρώτης γραμμής και ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΝΝ χαρίζοντας ασπίδες (προστατευτικές μάσκες) της εταιρίας Landas Colour Ltd.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία Landas Colour Ltd για τη δωρεά τους στη Μονάδα. 

μάσκες