Η εταιρία Μιτσίδη δίπλα στα μωρά θαύματα

Η εταιρία Μιτσίδη συνεχίζει να στηρίζει τα μωρά θαύματα μέσω της εκστρατείας Μήνας Ζυμαρικών και Αγάπης.