Στήριξη Συνδέσμου απο Eurofast και Prime Insurance

Ευχαριστούμε τις εταιρίες Eurofast και Prime Insurance που στηρίξαν το Σύνδεσμο μας με το ποσό των 500 ευρώ η κάθε μία για την ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Πρόωρων στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ.

-

                                     Η επιταγή παραδόθηκε στη Λειτουργό του Συνδέσμου, Ντώνια Κόκκινου.

 

-

                                     Η επιταγή παραδόθηκε στη Λειτουργό του Συνδέσμου, Ντώνια Κόκκινου.