Παράδοση 3ου CPAP στην ΜΕΝΝ

Ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» συνεχίζει να συμβάλει στις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ. Η πρόεδρος του Συνδέσμου κ Έλενα Μεγαλέμου παρέδωσε στην Δρ Θάλεια Παπαδούρη, Υπεύθυνη της Μονάδας, το τρίτο στη σειρά, μηχάνημα νέας γενιάς μη επεμβατικής μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής των νεογνών, αξίας 11,000 ευρώ. Η Πρόεδρος ευχαρίστησε για ακόμα μια φορά την κ. Μαριέτα Μιτσίδου και την εταιρία Mitsides καθώς και όλο τον κόσμο που αγκάλιασε την εκστρατεία "Ζυμώνω με Αγάπη για τα θαύματα της Zωής" και συνείσφερε στη χρηματοδότηση της αγοράς του μηχανήματος.

-

 

-