Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει τα Μωρά Θαύματα

Μια επιπλέον αγκαλιά στα «Μωρά Θαύματα» πρόσφερε το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & της Οικονομικής Διεύθυνσης της Hellenic Bank με την οικονομική ενίσχυση στον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα», για αγορά καλυμμάτων των θερμοκοιτίδων στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, στα πλαίσια της Παγκύπριας Εβδομάδας Εθελοντισμού #HellenicBankVolunteersTeam

-

 

-

 

-